Król Bolesław Śmiały


Pozwól mi królu, pewnie raz ostatni,
Do ust swą rękę przycisnąć.
MIROSZ.
Mnie także,
Nieszczęsny królu!
(całują rękę Króla i odchodzą do innych Pielgrzymów w głąb)
ZAKONNIK
Jak się czujesz, panie?
KRÓL.
Jak bliski końca.
ZAKONNIK
Uspokój się tylko,
Te nowe ciosy wstrząsnęły cię mocno,
Lecz ze wzruszeniem i niemoc przejść może.
MŚCISŁAW
(który dotychczas zatrzymał się na przodzie sceny, patrząc czyli Krystyna nie pójdzie, zbliża się do niej)
Chodź, chodź Krystyno! ja czekam na ciebie.
KRYSTYNA.
Idź sam—me życie należy do Boga.
ŻELIMIR (wgłębi) Mścisławie!
MŚCISŁAW.
Słyszysz, na mnie tam wołają,
Lecz ja cię spotkam jeszcze...
KRYSTYNA (wskazując w niebo)
Już tam tylko!
Przebacz com winna, i resztkę dni moich
Pozwól poświęcić za pokutę grzechów.
(Mścisław odchodzi do Pielgrzymów)
KRÓL.
Mój ojcze, czy ty możesz mnie rozgrzeszyć?
ZAKONNIK.
Prawo kościelne zabrania mi tego,
Papież cię wyklął, on tylko rozgrzeszy.
Ale nad nami jest Bóg miłosierny,
I światem rządzi dobroć nieskończona—
Żałuj za grzechy, resztę zdaj na Niego.
KRÓL.
Przebacz mi Boże moje ludzkie winy!
Żałuję, żem był popędliwy, srogi,
Na namiętności żem nie kładł hamulca,
Żem grzeszył dumą, często zaślepienie
Biorąc za rozum...
Żałuję, żem duszę
Obarczył grzechem niecnego zabójstwa,
Zabił człowieka... Ah, przebacz mi Boże!
(głowa mu opada)

ZAKONNIK.
Zmiłuj się nad nim, wysłuchaj prośb jego!
KRYSTYNA.
Patrz, jaki spokój oblał jego lica,
Jak gdyby zasnął.
ZAKONNIK.
Tak, śpi już na wieki.
KRYSTYNA.
Umarł—więc koniec jego srogiej męce!
Jak mu zazdroszczę!... Ojcze, ty pozwolisz,
Tę chatkę, która była mu schronieniem
Ja po nim zajmę.
Nie pójdę już dalej—
Tyś jest tak dobry!
ZAKONNIK.
Dobrze, biedna duszo.
(do Wieśniaków)
Teraz to ciało weźmy do klasztoru.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. program do ewidencji czasu pracy
    przedszkola rumia
    kalkulatorem cen prądu

Menu:

Reklama: