Król Bolesław Śmiały


Poszedłem za nim w pewnem oddaleniu,
Ciekawy, co on tam będzie poczynać.
Biskup uklęknął, wzniósł ręce do góry,
I oczy utkwił w Chrystusa na krzyżu—
Modlił się...
DOMARAD.
Święta była to modlitwa!
I ja zdaleka patrzyłem na niego.
I odkąd żyję nie widziałem nigdy
Na ludzkiej twarzy tak dziwnej jasności,
Tak nadziemskiego blasku.
W jego oczach
Tyle pokory było, a zarazem
Taką usilną było znać w nich wolę,
By o co prosił, Bóg jemu użyczył.
ZBYLUT.
Że ksiądz się modlić umie, cóż dziwnego?
Ty umiesz służyć, a ja bronią robić.
KRÓL.
Zostawiliście go w kaplicy?
ZBYLUT.
Tak jest,
Jeszcze się modlił.
KRÓL.
Niechaj się więc modli—
To jego rzecz jest, jego powołanie.
ZBYLUT.
Niechby się modlił, klęczał, krzyżem leżał,
Ale nie gadał, nie podburzał drugich,
Skarg nie przyjmował przeciw twej osobie—
To pachnie buntem—a jabym nie wierzył
Wszystkim tym księżom, to niesforne duchy,
Niby pokorni, ale słuchać nie chcą,
I w sobie każą Pana Boga chwalić.
DOMARAD (ciszej)
Poprzestali Zbylut!
—nie bluźń biskupowi,
To kapłan zacny i człowiek tak święty
Jak rzadko w świecie.
(Wchodzi Niemira i tuż za nim Lassota i Mirosz.
Niemira przybliża się do Domarada i mówi z nim po cichu. Na Domaradzie znać wielkie wrażenie. Lassota i Mirosz przystępują do nich).

LASSOTA.
Czy król już wie o tem?
(Domarad i Niemira zaprzeczają ruchem głowy).

MIROSZ.
Trzeba powiedzieć...
KRÓL (obracając się do nich)
Co wy tam szeptacie?
NIEMIRA.
Łaskawy królu...
niezwykłe zdarzenie...
LASSOTA.
Niespodziewany gość w istocie...
NIEMIRA.
Kazał
Prosić cię królu...
KRÓL.
Jednem słowem, któż to?
NIEMIRA.
Biskup krakowski żąda posłuchania.
KRÓL.
Nie chcę go widzieć —niech sobie precz idzie!
My nic nie mamy z sobą do czynienia.
DOMARAD.
Tak jest, król dzisiaj nadto jest wzruszony,
Mógłby się unieść—pójdę i przeproszę.
ZBYLUT.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. osteotomia kości udowej rzeszów
    here
    lampy usa mam do przerobienia
    wiaty samochodowe

Menu:

Reklama: