Król Bolesław Śmiały


Gdybym już umarł, twe okrutne słowa
Jeszcze i w grobie by mnie poruszyły.
Wszystko runęło, co ja zbudowałem,
Całe me dzieło w proch się rozsypało,
Pamiątka po mnie nie została żadna!
To jest najsroższa z kar: widzieć, jak ciężką
Naszych rąk pracę zjada ząb zniszczenia.
ŻELIMIR.
Przyszłość jedynie w mocy jest człowieka,
I tylko ona otwiera mu pole
Czynienia dobrze. Co się stało, tego
Cofnąć napowrót nikt z nas nie jest zdolny.
Słuchaj mię zatem.
Bóg chciał ci widocznie
Zesłać sposobność, abyś chociaż w części
Mógł wynagrodzić coś złego uczynił,
Kiedyśmy dzisiaj ciebie tu spotkali.
Ja w tem wskazówkę widzę jego woli,
Która powiada: pójdź z nami do Rzymu...
KRÓL.
Czego ty żądasz ode mnie!...
ŻELIMIR.
Zbierz siły
Choćby ostatnie, i pójdź razem z nami
Przed apostolską uklęknąć stolicą.
To będzie lepsze zadość uczynienie
Niźli najsroższa pokuta w tych lasach,
Dopiero wtenczas będzie mógł powiedzieć
Nasz ojciec święty, że za swą obrazę
W przystojny
sposób został przebłagany.
Jeżeli ciebie, któryś sam był sprawcą
Wszystkiego złego, u swych nóg zobaczy.
KRÓL.
Idźcie wy sami, gdzie iść macie wolę—
Ja tu zostanę.
ŻELIMIR.
Pomnij, że tym czynem
Grzechów i zbrodni zyskasz przebaczenie, Od potępienia duszę uratujesz!
KRÓL.
Widziałżeś większą od mojej pokutę?
Dość wycierpiałem, i za moje winy
Bóg mi policzy pewnie me boleści.
ŻELIMIR.
Papież ci może powrócić koronę,
Zwłaszcza że dotąd jeszcze twój następca
Ręką kościoła nie jest poświęcony.
Przez odrodzenie duchowe, z nędzarza
Znów zmartwychwstaniesz potężnym mocarzem!
KRÓL.
Za jakąż cenę?!..
ŻELIMIR.
Za jednę łzę skruchy,
Za posłuszeństwa jeden znak widoczny.
Kościół dla grzesznych litościwą matką...
KRÓL.
Daj mi umierać takim jakim żyłem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. skarpety
    domki letniskowe
    wiaty samochodowe

Menu:

Reklama: