Król Bolesław Śmiały


Koronę
Przez twoję zbrodnię straciła ojczyzna,
Kościół odmówił swego namaszczenia
Następcy tego co był świętokradcą.
KRÓL.
Któż waszym księciem jest?
ŻELIMIR.
Brat twój Władysław.
KRÓL.
A syn mój?..
ŻELIMIR.
Jeszcze za młody do rządów,
Trudno mu było powierzać ster państwa...
KRÓL.
I był mym synem! Nie tłómacz mi dalej...
Wy w swoich celach jesteście wytrwali.
Na piędź z wytkniętej nie schodzicie drogi!
Wszak powiedziano tam na kartach pisma:
W dziesiątem będę karać pokoleniu
Występki ojców...
mój grzech spadł na niego!
Żyjeż on chociaż?...
ŻELIMIR.
Żyje...
KRÓL.
Przy swym stryju?
ŻELIMIR.
Nie, na węgierskim teraz bawi dworze.
KRÓL.
Na obcej ziemi—tak jak ja wygnaniec!
A jego matka?
ŻELIMIR.
Królowa umarła,
Przebyte troski zawczas ją zabiły.
KRÓL.
Biedna! ofiarą był jej żywot cały!

O, tyle wieści słyszałem od ciebie
Bolesnych sercu, krwawiących mi duszę,
A jednak, chociaż niedaleki grobu,
Gdzie obojętnem i zimnem się staje
Wszystko, co drogie
było nam za życia,
Nie mogę myśli spragnionej oderwać
Od ukochanej ojczyzny obrazu.
Widzę ją, widzę przed sobą w wspomnieniu,
Tęsknota w cudne ubiera ją barwy,
A łzy, co cisną się do mej powieki
Brylantowemi ją stroją blaskami.
ZAKONNIK.
Królu, wzruszenie zbyteczne powstrzymaj!
KRÓL (do Żelimira)
O mów mi o niej, lej do mego ucha
Niebieską rosę z mych rodzinnych łanów!
Czy me królestwo jest teraz szczęśliwe,
Czy ma pomyślność, sławę u sąsiadów, Czy brat mój godnie dzierży przodków berło?
ŻELIMIR.
Panuje w Polsce teraz ład i spokój,
Szlachta i chłopstwo są zadowolnieni,
Bo ich nie gniotą podatki i wojny.
Książę dla zgody z pierwszemi rodami
Monarszej władzy ulżył nam ciężaru,
I z sąsiadami ukoił niesnaski,
Dawne kłopoty ułagodził z Węgrem,
Rusi odstąpił zdobyte
krainy.
KRÓL.
Dość, dosyć tego!.. miej nade mną litość!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. trawa pampasowa

Menu:

Reklama: