Król Bolesław Śmiały

— Krystyna, rozglądając się dokoła jakby trwogą, weszła przed chwila, w nędznej sukni pokutniczej, włos rozpuszczony, twarz ukryta.
Staje przy królu, przy ostatnich jego słowach kładzie mu rękę na ramieniu.

KRÓL. (podnosi głowę)
Ty mnie nie opuścisz!
KRYSTYNA.
Przyszłam cię żegnać.
KRÓL.
(powstaje)
Co? co ty powiadasz?
KRYSTYNA.
Żegnam cię królu — na wieki.
KRÓL.
Krystyno,
Ty pozostaniesz przy mnie....
KRYSTYNA.
Nigdy, nigdy!
Jam jest przeklęta i tyś jest przeklęty,
Wspólnictwo zbrodni skuło nasze dusze
Jednem ogniwem, aby je wybawić
Od mąk wieczystych, od piekielnej kary
Trzeba nam stanąć na
dwóch krańcach świata
Zdala, od siebie, i nawet wspomnienie
Przeszłości z serc swych wymazać na wieki.
Ja w głuchą puszczę pójdę pokutować,
W poście, w modlitwie, w udręczeniu ciała
Będę żebrała u Boga litości;
A kiedy szkielet zrobi się z mych członków,
Kiedy
omdlałe w dół mi wpadną oczy,
Gdy do krwi sobie wyklęczę kolana,
To może wtedy, w pustelniczej grocie,
Dokąd głos ludzki nigdy nie dochodzi,
Zamknę nieszczęsna, ale
spokojniejsza
Niż dzisiaj jestem, na zawsze me oczy.
Ty idź do Rzymu....
KRÓL.
Do Rzymu!
KRYSTYNA.
Idź królu!
U stóp papieża uklęknij z pokorą,
Proś przebaczenia, odpuszczenia grzechów,
I uzbrojony w jego absolucyą
Wróć do ojczyzny w majestacie króla.
Tak tylko możesz to złe wynagrodzić,
Któreś wyrządził sobie i ludowi.
KRÓL.
I ty, ty także zmówiłaś się z nimi,
Nie szczędzisz dla mnie najdotkliwszych ciosów!
Też same słowa słyszałem z ust ludzi,
Którzy nieprzyjaźń srogą ku mnie żywią,
Których zawiści jasne mam dowody.
KRYSTYNA.
Kto tak ci radzi, nie jest twoim wrogiem.
Chciej mnie wysłuchać, to ostatnia prośba,
Jaką do ciebie na ziemi zanoszę:
Idź, idź do Rzymu!
KRÓL.
Przestań już, o przestań!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. lampy usa mam do przerobienia
    trawa pampasowa

Menu:

Reklama: