Król Bolesław Śmiały

Tron Bolesława jest już opróżniony,
I kto bądź na nim, czy brat jego młodszy,
Czy syn usiędzie, on przestał być królem;
Od wszelkich względem niego obowiązków,
Od
posłuszeństwa, poddańczej przysięgi,
Jesteśmy wolni i z nich się zrzucamy.
LASSOTA
(dobywa miecza, rzuca się na Żelimira)
Milcz, podły zdrajco!
MIROSZ
(z dobytym mieczem zasłania Żelimira)
Stój!
LASSOTA.
Co? i ty także
Po tamtej stronie, w rzędzie buntowników,
Ty któryś służył przy królewskim boku.
Jadł chleb królewski, jego łask doświadczał —
Nędzny zmienniku, ty niewdzięczna duszo!
MIROSZ.
Kochałem króla nie gorzej od ciebie,
I Bóg mi świadkiem, jak gorzko boleję,
Że równie kochać nie mogę go dłużej.
Większej miłości żąda dziś ode mnie
Ten, który dla mnie stał się drugim ojcem,
A był przez króla srogo poterany;
Dziś muszę oddać tej całe me serce,
Co się omało
nie stała sierotą,
Gdy wyrok króla odebrał jej ojca,
A którą dziś już nazwałbym mą żoną,
Gdyby nie klątwa, co z jednego winy
Na wszystkich spadla.
Kto oręż podniesie
Na Żelimira, kim chce niechaj będzie,
Choćby i król sam, z mym się naprzód spotka!
LASSOTA.
Więc giń, jak na to zasłużyłeś, podły!
(Rzuca się na niego, kilku ze szlachty miesza się do walki; Lassota ugodzony w piersi, puszcza miecz, chwieje się; dwóch z drużyny przybiegają do niego i biorą go pod ręce).

Przeklęci zdrajcy!.. czuję raz śmiertelny...
Żegnam cię królu... umieram za ciebie...
Szczęśliwy jestem, żem choć w części spłacił....
(wyprowadzają go)
ZBYLUT.
(do drużyny)
Hej, za mną, wiara! naprzód na tych łotrów!
Tnij, siecz, kól!.. naprzód!
MŚCISŁAW.
Podłe najemniki,
Twardszy od waszych oręż wolnych ludzi!
(Obie strony uderzają, na siebie. Walka. Królewscy po chwili zaczynają się cofać, Szlachta następuje na nich, tak, że scena się opróżnia i zostaje sam tylko Król).


SCENA 8.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. ewidencja czasu pracy
    nocna lawet wałbrzych

Menu:

Reklama: