Król Bolesław Śmiały

(Żołnierze w głębi rozsuwają się na dwie strony;
Panowie i Szlachta wychodzą przygnębieni słowami króla)
KRÓL
(po ostatnich slowach zbliżył się do stołu i oparł na
nim ręką)
Lassota!
LASSOTA
(prędko przystępując)
Jestem, słucham twych rozkazów.
KRÓL.
Podaj mi rękę.
LASSOTA.
Co ci jest, mój królu?
KRÓL.
Nic, nic mi nie jest!
prowadź do komnaty.
LASSOTA
(prowadząc króla n. s.)
Jego dłoń zimna, a krok taki ciężki —
Biedny król, gniew ten zaszkodził mu widać.
(Król wychodzi z Lassotą)

SCENA 1O.
Żelimir, Zbylut, Mirosz, Drużyna i Żołnierze.
ZBYLUT (do Żelimira)
No, mości panie, w drogę, dalej za mną!
MIROSZ (przystępując do Zbyluta)
Wstrzymaj się, proszę, daj mi z wojewodą Pomówić kilka słów.
ZBYLUT
Co chcesz?.. Nie można!
MIROSZ.
To ojciec Bogny, to ojciec mój drugi!
Byłżebyś tyle srogi i nieludzki
Tej mi ostatniej odmówić pociechy,
Gdy mnie los jego tak ciężko dotyka.
ZBYLUT.
Źle, żeś ze zdrajcą takim się pokumał,
Widać czart nasłał na ciebie tę dziewkę.
No, dwa pacierze, więcej ani chwili;
Długo on z ludźmi nie będzie rozmawiać.
(Na znak Zbyluta ludzie z Drużyny stojący przy Żelimirze cofają się nieco. Mirosz zbliża się do Żelimira, uklęka i chwyta go za kolana)

MIROSZ.
Drogi mój ojcze, niech przy twoich nogach
Nad ciężkiem twojem zapłaczę nieszczęściem!
Cóż się to stało? jakaż nagła zmiana!
Ty pan tak możny, tak znaczny w królestwie,
Dzisiaj, zrównany z najpodlejszym z tłumu,
Masz dni starości pędzić w zgniłym lochu!
O jakaż boleść przejmuje me serce!
Co powie córka twa, gdy ta wiadomość
Jak grom jej życia całe szczęście zniszczy!
Czemuż drażniłeś zapalczywość króla,
Czemuś na drodze stanął potężnemu,
Nie byłoż lepiej ustąpić i zmilczeć!
ŻELIMIR.
Cicho bądź chłopcze!
sam nie wiesz co mówisz.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. sala na komunię świdnica
    osteotomia kości udowej rzeszów
    pompy ciepła Rzeszów
    kalkulatorem cen prądu

Menu:

Reklama: