Król Bolesław Śmiały

Długoś nas gnębił, znęcał się nad nami,
Wiek, urodzenie, dostojność, zasługi
Niczem już były w twoich oczach — wszystko
Twa samowola gniotła bez różnicy;
Przez
długie wojny krew najszlachetniejszych
Synów ojczyzny toczyłeś bez miary,
A gdy kto uszedł miecza nieprzyjaciół,
To go w pokoju spotkał topór kata;
Po naszych domach
szerzyłeś zgorszenie,
Król, wzór dla wszystkich, dawał przykład złego,
I nikt być nie mógł pewnym czci swej żony,
Czystości córki przed twą dziką chucią!
Lecz cierpieliśmy, znosiliśmy wszystko,
Przed Bogiem chyba skarżąc się w cichości...
Gdy w tem jak piorun dziś w nas ugodziła
Nowa twa zbrodnia—straszna—niesłychana!
Tyś się ośmielił znieważyć świątynię,
Zabić kapłana na stopniach ołtarza!
Okropność!...
włosy powstają na głowie,
Serce się ściska, myśl ludzka trętwieje
Na czyn podobny!..
Ostatnia ochrona
Dla biednych, słabych i uciemiężonych,
Która ich jeszcze broniła przed szałem
Twojej wściekłości, padła pod twym mieczem.
Gdzie i kto teraz może być bezpieczny,
Gdy go przed tobą sam Bóg nie osłoni?
Na co nie targniesz się, gdyś wzniósł prawicę
Na tego, który Boga trzymał w ręku?
Ale wszystkiemu jest kres na tej ziemi—
Złość, choć potężna, natrafi na skałę,
O którą strzaska się i w gruz rozleci,
Dość tego królu! ani kroku dalej.
Wstrzymaj się!
—dosyć, dosyć już twych zbrodni,
Raczej umrzemy jak szlachetni męże,
Niżbyśmy mieli znosić twoje pęta!
KRÓL.
Ha, podły gadzie! stary buntowniku!
Więc odsłoniłeś nareszcie przyłbicę,
I pokazałeś swoję twarz prawdziwą.
Nieposłuszeństwa duch przez ciebie gada,
Ten duch niesforny, który w poprzek stawał
Wszystkim mym chęciom, zamiarom i czynom.
Który zwycięstwo wydzierał mi z dłoni.
W zamęt bezrządu pogrążał ojczyznę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. salonu kosmetycznego

Menu:

Reklama: