Król Bolesław Śmiały

ten miecz jest skrwawiony....
Przyszedłeś mi się naigrawać nędzny!..
Weź go ztąd, zabierz, bo cię zduszę łotrze,
Na śmierć zadławię!
LASSOTA.
(patrząc z podziwieniem)
Miłościwy królu,
Przebacz, nic złego nie chciałem uczynić;
Lecz gdy tak każesz, spełniam twoję wolę.
KRÓL.
Tak, dobrze robisz.
Tylko prędzej, prędzej!
(Lassota wychodzi z mieczem)
Widziałem w życiu dużo krwawych mieczów,
Ten sam był nieraz od krwi cały mokry,
Lecz dziś (otrząsa się) brr!
patrzeć nie mogłem na niego!
Czuję się takim słabym, tak znużonym
Jak nigdy jeszcze.
Gdyby dzień dzisiejszy
Można wyrzucić z rachunku lat moich,
Gdyby do wczoraj można się powrócić,
Gdyby bez dzisiaj jutro zadnieć mogło,
Czuję, że byłbym daleko
szczęśliwszy.
Haniebna, podła rzecz dzisiaj się stała!...
Ale głos jego zdał mi się tak dumny,
A ten ruch ręki tak rozkazujący —
Mógłżem to przenieść?...
Przeklęty człowieku
Twe słowo silniej mi duszę przeszyło,
Niźli żelazo ciało przeszyć może —
Chciałem się zemścić, więc ciebie zabiłem! —
Co to?
gwar jakiś — hałas pomięszany
Jak ludzkich głosów. Może mi się zdaje.
Dziś mi tak dziwnie, jakby to me ciało
Nie było mojem. (wchodzi Zbylut).


SCENA 8.
KRÓL.
— ZBYLUT.
ZBYLUT.
Szukam ciebie królu....
KRÓL.
Nie chcę nic słyszeć, nic, dajcie mi pokój,
Chcę sam pozostać.
ZBYLUT.
Tego z czem przyszedłem
Musisz wysłuchać.
W murach twej stolicy
Bunt się rozszerza!
KRÓL.
Co? bunt, bunt, powiadasz?
ZBYLUT.
Bunt oczywisty!
zbiegowiska ludzi
Wszędzie: na Skałce, w mieście, i tu nawet
Pod sama, twoją królewską siedzibą.
Księża i mnichy zrobili gwałt wielki,
Ciało biskupa wynieśli przed kościół,
Zwołali naród, i chytrą go mową
Przeciw osobie twojej podburzają,
Wzywając pomsty Boga na
zabójcę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. pograć online w grę literki
    kajaki dębki
    mapa
    kalkulatorem cen prądu

Menu:

Reklama: