Król Bolesław Śmiały

(Domarad wychodzi)
ŻELIMIR (n. s.)
Bolesne szyderstwo!
KRÓL.
Służba! każdemu, co tylko zażąda,
Wina i potraw.
(Służba podaje potrawy, rozlewa wino)
Nie widzę w mych gościach
Tej wesołości, jakiej bym tu pragnął.
Hola! muzyka niechaj się odezwie,
Ona ochoty naszym sercom doda!
(Jeden z Dworzan odchodzi z poleceniem)
KRÓL (n. s.)
Jedz, pij, Krystyno! Ludzie na cię patrzą,
Niechaj twarz widzą dumną i pogodną.
KRYSTYNA (przytyka puhar do ust i zaraz go stawia d. s.)
Tchu mi brakuje, na piersi tak ciężko!
(Słychać muzykę, za oknem)

KRÓL.
Te dźwięki, z wina zmieszane kroplami,
Dusze nam słodką napoją radością.
Odzywa się za scena śpiew księży: "Salvum fac populum tuum Domine!
''—przez chwilę muzyka i ten śpiew się mieszają; nagle muzyka cichnie i słychać coraz wyraźniejszy śpiew)

KRÓL.
Co to jest?!.. czemu zamilkła muzyka?..
(Domarad wraca)
Skąd się pod oknem wzięło to śpiewanie?
DOMARAD.
To biskup wyszedł z procesyą z kaplicy,
A gdy grajkowie ten pochód ujrzeli,
Schyliwszy głowy, padli na kolana I grać przestali.
KRÓL.
Czy biskup tu idzie?
DOMARAD.
Tak jest, uprzedzić go tylko przybyłem.
Co każesz, królu?
KRÓL.
Nic. Wpuścić biskupa.
DOMARAD.
Tutaj?...
KRÓL.
Tu, tutaj! Czemuż by gdzie indziej?
ŻELIMIR.
Taka zniewaga!.
..
KRÓL.
Co?!..
WŁ. HERMAN.
Rozważ, mój bracie,
Obelga taka będzie zbyt dotkliwa
ŻELIMIR.
Idę biskupa ostrzedz... Ha, zapóźno!
(Śpiew milknie.
Domarad otwiera drzwi, wchodzi Biskup w stroju pontyfikalnym; za nim dwóch Dyakonów, również w strojach kościelnych.
—Krystyna, Żelimir, Kryspin Domarad, Niemira i wielu innych przyklękają; inni jak: Król, jego Drużyna itd. podnoszą się ze swoich miejsc i stoją. Chwila milczenia)
SCENA 5.
Ciż sami. Biskup i Dwóch Dyakonów.
BISKUP (wszedłszy na środek sali)
Gdzie król?.. do króla przychodzę.
KRÓL (przy stole)
Tu jestem.
BISKUP.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. hotele dolny śląsk
    osteotomia kości udowej rzeszów

Menu:

Reklama: