Król Bolesław Śmiały


Ah, nie kończ, zamilknij!
Drżę, gdy mi stanie ten obraz na myśli,
Coby się działo z biednem naszem państwem.
(Dwaj Heroldowie wchodzą, stają po obu strunach drzwi i donośnym głosem wołają, król idzie! Wład.
Herman i Żelimir schodzą na bok; rozmowy między obecnymi ustają: ci co siedzieli podnoszą się).
SCENA 3.
Ciż sami i Król.
(Wchodzi powoli, przygląda się bacznie zgromadzonym, którzy go ukłonem witają).

KRÓL (d. s.)
Są wszyscy—nawet i dumny Żelimir...
Boją się...
Dobrze—o więcej nie chodzi—
Niech tylko widzę, tak jak dziś, te głowy
Zawsze schylone przed mojem obliczem.
KRÓL (głoś.
)
W swym domu witam was wszystkich, panowie
I dzięki składam, że na głos mój chętnie
Zgromadziliście się pod moim dachem.

Niemira, idźcie do pani Krystyny,
Powiedźcie, że ją król tutaj zaprasza
(Niemira wychodzi)

ŻELIMIR
(n. s. do Kryspina)
Czy słyszysz, bracie?..
Krew się we mnie burzy!
KRÓL.
Dzisiaj dzień cały będziemy ucztować,
Chcę go w radości spędzić i weselu,
I mam nadzieję, zacni moi goście,
Że mi z ochotą w tem dopomożecie.
SCENA 4.
Ciż sami i Krystyna (wchodzi nieśmiało, ze spuszczonemi oczami, mocno wzruszona, za nią) Niemira.
(Król podchodzi do niej, bierze ja za rękę i prowadzi przez scenę ku stołowi we środku).

KRÓL
(do Krystyny, prowadząc ją)
Jesteś tak blada—krok twój taki chwiejny...
Co robisz?... śmiałą bądź mi i wesołą...
Proszę Krystyno, proszę i wymagam.
(głośno, gdy już przyszli do stołu)
Tu jest dla ciebie miejsce, moja pani,
Tu przy mym boku, po mej prawej stronie.
(do Wład. Hermana)
A ty mój bracie, usiądź po lewicy.
(usiadają; za nimi wszyscy inni przy różnych stołach)
Domarad!
tobie daję polecenie:
Zejdź do przedsionka; gdy biskup przybędzie,
A ma dziś przybyć, jeśli dobrze pomnę,
Wpuścić go do mnie bez opowiadania,
Tej samej chwili.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. kajaki dębki
    skarpety

Menu:

Reklama: