Król Bolesław Śmiały

Na czyny twoje kościół obojętnie
Patrzeć nie może, bo obrażasz niemi
Boskie przepisy, będące podstawą
Tego co dobre i święte na ziemi,
Bo przez postępki srogie i
tyrańskie
Nieszczęście zwalasz na twoich poddanych,
Którzy gdy innej nie mają opieki,
Kościół ich musi zasłonić swą tarczą,
Stać w ich obronie z tą mocą i władzą,
Jaką Zbawiciel nadał mu przed wieki
Nad sumieniami i duszami ludzi.

Daję ci, królu, trzy dni do namysłu,
Po trzech dniach wrócę i spytam: czy zawsze
Jednako twarde jest u ciebie serce,
Czy na me prośby i me napomnienia,
Jak dziś,
odpowiesz pogardą i gniewem?
KRÓL.
Daremny trud twój!—odpowiem tak samo.
BISKUP.
Nie twierdź tak śmiało!
Bóg jest miłosierny
I łaska jego jest niewyczerpana—
Może jej promień spuścić i na ciebie,
Za trzy dni wrócę słyszeć twą odpowiedź.
Tymczasem Chrystus niechaj będzie z tobą.
(z głębokim ukłonem oddala się,)
KRÓL
(patrząc za odchodzącym z gniewem—po chwili)
Zuchwały księże!
zaszedłeś daleko,
Przeciw mej woli postawiłeś własną,
Pod swą powagę ugiąć mię pragnąłeś—
To więcej niźli zniosę i pozwolę!
(Odchodzi prędko, za nim Dworzanie)
AKT II.
Wspaniała sala na Zamku; trofea, makaty itp. Wszystko przygotowane do uczty. Kilka stołów zastawionych, złote i srebrne naczynia.
W głębi, we środku, na małem podwyższeniu, stół mniejszy przeznaczony dla króla.
Za podniesieniem zasłony Zbylut, Lassota i kilku innych z drużyny królewskiej siedzą, przy jednym stole. Domarad, Niemira i kilku jeszcze Dworzan stoją w różnych stronach sceny.
Wchodzą: Wojewodowie Żelimir i Kryspin, z nimi Mirosz.

SCENA I.
Żelimir, Kryspin, Drużyna, Dworzanie (później więcej jeszcze Panów i Szlachty).

MIROSZ
(do Żelimira, wchodząc)
Skorom usłyszał o waszem przybyciu,
By was powitać, wyszedłem naprzeciw.
Otóż jesteśmy w godowej komnacie.
ŻELIMIR.
Bóg z tobą chłopcze!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. osteotomia kości udowej rzeszów
    here
    do kupienia wózek inwalidzki
    lampy usa mam do przerobienia
    altanki ogrodowe

Menu:

Reklama: